Üretra Darlığı Nedenleri ve Sebepleri Nedir?

Üretra Darlığı Nedenleri ve İdrar Kanalı Daralması Sebepleri Nedir? Işın Tedavisi (Radyoterapi), Liken Skleroz,Bel Soğukluğu

0

Üretra Darlığı Nedenleri

Üretra Darlığı   Nedenleri arasında  en sık görülen trafik kazaları ya da düşmeler sonucu gelişen üretra yaralanmaları ve sonda takılması ya da kapalı prostat ameliyatı gibi üretra yoluyla uygulanan tıbbi işlemlerdir.

Üretra darlığının en sık görülen nedeni iyatrojenik  üretra yaralanmalarıdır.  İyatrojenik üretra yaralanması, uygulanan tıbbi işlemlere bağlı olarak ortaya çıkan darlıklardır.  Enflamasyon, enfeksiyon, kanser ve doğuştan olan bozukluklar da üretra darlığının diğer nedenleri arasında yer alır.   Üretral darlıkların yaklaşık% 30’u nun ise nedeni bilinmemektedir.

Üretra Darlığı nedenleri Kaza
Üretra Darlığı   Nedenleri arasında  en sık görülen trafik kazaları ya da düşmeler sonucu gelişen üretra yaralanmalarıdır.

Üretra darlığı, yaklaşık olarak erkeklerin % 0,6 ‘sında görülür. İdrar kanalının içini döşeyen tabakanın zedelenmesi sonucu oluşan skar dokusuna bağlı olarak ortaya çıkar.

Ön üretra darlıklarında neden genellikle enfeksiyon ve travmalara (yaralanma) bağlıdır. Arka üretra darlıkları ise leğen kemiği kırıkları ya da cerrahi girişimler sonucu oluşur

İdrar Kanalı Daralması  en sık görülen nedenleri

İdrar Kanalı Daralması en sık görülen nedenleri: Uygun olmayan idrar sondası takılması, Üretra Yoluyla Uygulanan Tıbbi İşlemler, Işıın Tedavisi, Liken Skleroz ve Bel Soğukluğudur.

Uygun Olmayan İdrar Sondası Takılması

İdrar Kanalı Daralması Nedenleri Üretraya Sonda Takılması
Üretraya Sonda Takılması

İyatrojenik üretra yaralanmasının da en nedeni idrar sondası takılmasıdır. Normalde uzman kişilerce ve uygun olan sonda takıldığında bir sorun yaşanmaz. Ancak, ehil olmayan kişilerce tarafından takılan sondalar, uygun olmayan sondaların takılması, takılan sondanın kalın olması ve sondanın uzun süre takılı kalması üretrada yaralanmaya ve dolayısıyla darlığa neden olur. Yaklaşık her 3 üretra darlığından 1’inin nedeni sondaya bağlı gelişen darlıklardır. Bu yüzden takılan sondanın mutlaka deneyimli bir kişi tarafından takılmasına, sondanın kalınlığının üretra genişliğine uygun olmasına ve işlem sırasında kayganlaştırıcı maddelerin kullanılmasına dikkat edilmelidir. Kullanılan sondanın yapısı da üretral darlık oluşumunda önemli bir etkiye sahiptir. Silikon maddeden yapılmış olan sondalar daha az darlığa neden olmaktadır.

Üretra Yoluyla Uygulanan Tıbbi İşlemler

Sistoskopi, TUR adı verilen kapalı prostat ve mesane kanseri ameliyatı, idrar yolları ve böbrek taşlarının tedavisi için uygulanan yöntemler üretrada yaralanmaya neden olarak darlığa neden olabilir.

Sistoskopi
Sistoskopi

Işın Tedavisi (Radyoterapi)

Işın Tedavisi
Işın Tedavisi

Prostat kanseri tedavisinde uygulanan radyoterapi yani ışın tedavisi üretrada darlık oluşumuna neden olabilmektedir. Radyasyon tedavisi sonrası üretral darlık genellikle tedaviden 1-3 yıl sonra gözlenmektedir.  Prostat kanseri için radyasyon tedavisi sonrası üretral darlık görülme sıklığı  % 0-18 arasında değişmektedir.

Işın tedavisi dışarıdan, içeriden ya da hem içeriden hem de dışarıdan uygulanabilir. Darlık gelişme riski, dışarıdan uygulanan ışın tedavisinde yaklaşık % 2, içeriden uygulanan ışın tedavisinde % 4 ve iç ve dış radyoterapi birlikte uygulandığında ise risk % 11′ dir.

Ayrıca kişinin daha önce kapalı prostat ameliyatı geçirmiş olması, şeker hastası ya tansiyon hastası olması darlık gelişimini artıran risk faktörleridir.

Liken Skleroz

Liken skleroz, üretral darlıkların yaklaşık % 10’unu oluştur. Liken skleroz, nedeni bilinmeyen, genital organların kronik, enflamatuar bir cilt hastalığıdır.

Bel Soğukluğu

Gonore
Gonore

Bel soğukluğu ya da gonore, cinsel yolla bulaşan ve sık görülen bir hastalıktır. Hem erkeklerde ham de kadınlarda görülebilir. Erkelerde daha çabuk kendini belli eder. Mutlaka eş tedavisi de yapılmalıdır. Hastalığın tedavisi mümkündür, ancak tekrar eden ve tedavi edilmeyen hastalıklarda idrar kanalı içinde skar dokusu meydana gelir, bu durum üretrada darlığa yol açar.