Üretra Anatomisi Nasıldır? Kadın ve Erkek Üretrası

Üretra Anatomisi Nasıldır? Kadın ve Erkek Üretrası, Anatomisi Nedir? Üretranın Görevleri Nelerdir? Anterior (ön) üretra ve Arka üretra nedir?

0

Üretra Anatomisi Nasıldır? Kadın ve Erkek Üretrası, Anatomisi Nedir? Üretranın Görevleri Nelerdir? Anterior (ön) üretra ve Arka üretra nedir?

Üretra darlığını daha iyi anlayabilmek için, üretranın anatomisini yani yapısını bilmek gerekir. Üretra anatomisi, kadın ve erkeklerde farklı yapılardadır.  Ayrıca her iki cinste üretranın görevleri de farklılık göstermektedir.

Üretra Anatomisi

Üretra Anatomisi – Üretra ya da idrar kanalı, idrar kesesindeki idrarın dışarı atılmasını sağlayan tüp
şeklinde bir organdır. Üretra, idrar kanalı, dış idrar kanalı olarak da bilinir. İdrar kanalı erkekte 20 cm, kadında 4 cm uzunluğundadır. Bu kanalın herhangi bir yerinde herhangi bir nedenden dolayı daralma olmasına ve idrar yapmada güçlük çekilmesi olayına üretra darlığı denir.

 

Kadın ve Erkek Üretra Anatomisi

Erkek Üretrası Bölümleri - Ön ve Arka Görünüş
Erkek Üretrası Bölümleri – Ön ve Arka Görünüş

Erkek Üretrası

Erkeklerde üretranın uzunluğu 20 cm kadardır. Normal bir üretranın çapı yani içinin genişliği yaklaşık 9 mm kadardır.  Üretra, idrarı tutmayı yarayan ve sfinkter (büzük)  adı verilen kas demetleri tarafından ön ve arka üretra olmak üzere iki kısma ayrılır. Bu kas tabakasına tıp dilinde genitoüriner sfinkter adı verilir. Bu sfinkterin ön kısmında kalan parça ön (anterior ) üretrayı, arka kısmımda kalan parça ise arka (posterior) üretrayı oluşturur. 

Anterior (ön) üretra

Anterior (ön) üretra yaklaşık 15 cm uzunluğundadır. Penis ucundaki delikten başlar ve sfinkter tabakasına kadar uzanır. Ön üretra, kendi arasında meatus, penil üretra ve bulber üretra olmak üzere üçe ayrılır. Meatus, penis ucundaki deliktir. Burası üretranın en dar yeridir. Penil üretra ise, idrar kanalının penis içinde uzanan kısmıdır ve yaklaşık 15 cm uzunluğundadır. Bulber üretra ise idrar kanalının penil üretradan sonraki kısımdır.

Arka üretra

Arka üretra, membranöz, prostatik ve mesane boynu olmak üzere 3 parçadan oluşur. Membranöz üretra, 2-2,5 cm uzunluğunda, prostatın hemen önündedir. Üretranın en az genişleyen bölümüdür. Meatustan sonra üretranın en dar yeridir. Üretranın bu kısmı, idrarı tutmaya yarayan sfinkter kaslarını içirir.

Üretra Anatomisi- Kadın
Üretra Anatomisi- Kadın

Kadın Üretrası

Kadın üretrası erkek üretrasına göre daha kısadır. Yaklaşık 4-5 cm uzunluğunda ve 8-9 mm genişliğindedir. Haznenin (vajinanın) hemen ön tarafında yer alır.